ทัวร์เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900
รหัสทัวร์ 2000613
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ เบลเยี่ยม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ – รอตเตอร์ดัม
  • เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม
  • หมู่บ้านกีธูร์น – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลส์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 แฟรงก์เฟิร์ต – จัตุรัสโรเมอร์ – โคโลญ LEONADO HOTEL KOLN หรือเทียบเท่า
3 โคโลญ – รอตเตอร์ดัม – เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ (คณะเดินทางวันที่ 12 พ.ค. – 18 พ.ค. 63 เนื่องจากเทศกาลดอกไม้ปิดแล้ว ขอนำท่านเดินทางไปกรุงเฮกแทน) – อัมสเตอร์ดัม MERCURE AMSTERDAM WEST หรือเทียบเท่า
4 อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกีธูร์น - อัมสเตอร์ดัม MERCURE AMSTERDAM WEST หรือเทียบเท่า
5 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – บรัสเซลส์ MERCURE หรือเทียบเท่า
6 บรัสเซลส์ – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 18 Apr 2020 59,900 7,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง
23 - 29 Apr 2020 47,900 7,900 0 47,900 47,900 จอง
จอง
02 - 08 May 2020 45,900 7,900 0 45,900 45,900 จอง
จอง
12 - 18 May 2020 45,900 7,900 0 45,900 45,900 จอง
จอง