ทัวร์จีนไท่หยวน ต้าถง อู่ไถซาน พักหรู 5 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 30,900
รหัสทัวร์ 2000611
สายการบิน Sichuan Airlines / 3U
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไม่ลงร้านช้อป | อู่ไถซาน | วัดลอยฟ้าเสียนคง
  • ถ้ำแกะสลักหยุนกัง | เมืองโบราณผิงเหยา
  • อาหารพิเศษ สุกี้ต้าถง อาหารเจอู่ไถซาน | พักโรงแรมระดับ 5 ดาว


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)(3U8146:17.55-22.00) HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-ไท่หยวน(สนามบินไท่หยวนอู่ซู่) (3U8785:07.15-09.15)-เมืองผิงเหยา-เมืองโบราณผิงเหยา(รวมรถราง)-ถนนหมิงชิง-ธนาคารแห่งแรกของจีน Pingyao Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
3 เมืองผิงเหยา-อู่ไถซาน-วัดผู่ซาติ่ง-วัดเสียนทง-วัดถ่าหยวน-ศาลเจ้าอูเอ๋อ เมี่ยว Wutai Mariott Hotel หรือเทียบเท่า
4 อู่ไถซาน-วัดลอยฟ้าเสียนคง (รวมค่าขึ้นชมวัด)-ต้าถง-ถ้ำแกะสลักหยุนกัง(รวมรถแบตเตอรี่)-ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณต้าถง-ถนนคนเดินฝางกู่ Howard Johnson Datong Hotel หรือเทียบเท่า
5 กำแพงเก้ามังกร-ต้าถง(สนามบินต้าถงหยุนกัง)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)(3U8532:12.55-17.10) HANG CHENG HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ถนนคนเดินจิงลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8145:14.30-16.35)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 16 Mar 2020 30,900 5,000 0 30,900 30,900 จอง
จอง
18 - 23 Mar 2020 31,900 5,000 0 31,900 31,900 จอง
จอง
22 - 27 Apr 2020 31,900 5,000 0 31,900 31,900 จอง
จอง
13 - 18 May 2020 31,900 5,000 0 31,900 31,900 จอง
จอง
10 - 15 Jun 2020 31,900 5,000 0 31,900 31,900 จอง
จอง