ทัวร์จีน คุนหมิง DREAM TOWN IN SHANGRI-LA

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,900
รหัสทัวร์ 2000480
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
  • โชว์ IMPRESSION LIJIANG | เมืองในฝันแชงกรีล่า
  • เมืองโบราณลี่เจียง | วัดหยวนทง | ไป๋สุ่ยเหอ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-ต้าหลี่(TG612 : 10.55-14.05) MANJIANG HONG HOLIDAY หรือเทียบเท่า
2 หมู่บ้านซีโจว-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ช่องแคบเสือกระโจน-เมืองโบราณแชงกรีล่า TIANRUI SUNSHINE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-เมืองโบราณลี่เจียง LIJIANG LUCKY DARGON HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-IMPRESSOIN LIJIANG-ไป๋สุ่ยเหอ(ไม่รวมรถแบตเตอรี่)-อุทยานน้ำหยก-สระน้ำมังกรดำ-สาหร่ายเกลียวทอง-ต้าหลี่ MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ต้าหลี่-คุนหมิง-ร้านยางพารา-ตำหนักทองจินเตี้ยน-ร้านหยก-อิสระช้อปปิ้ง LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ร้านบัวหิมะ-ร้านผ้าไหม-วัดหยวนทง-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรภูมิ) (TG613 :15.20-16.35)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 14 Apr 2020 24,900 5,500 0 24,900 24,900 จอง
จอง