ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เล่อซาน ง้อไบ๊

ราคาเริ่มต้น ฿ 32,900
รหัสทัวร์ 2000477
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 8 วัน 7 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง 1 ในพุทธคิรี
  • หลวงพ่อโตเล่อซาน – อุทยานจิ่วจ้ายโกว
  • อุทยานหวงหลง – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว) (TG618 : 10.50-15.00)-เม่าเสี้ยน MAOXIAN INTER HOTEL หรือเทียบเท่า
2 เม่าเสี้ยน-อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว NEW JIUZHAI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อุทยานจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) NEW JIUZHAI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 จิ่วจ้ายโกว-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี-เฉิงตู ACME HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เมืองโบราณหวงซี-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊ GARDEN CITY HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ยอดเขาจินติ่ง(กระเช้า)-นมัสการองค์ผู่เศียรทรงช้าง-ง้อไบ๊-เฉิงตู ACME HOTEL หรือเทียบเท่า
7 วันที่ 7 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านนวด-ร้านชา-ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ACME HOTEL หรือเทียบเท่า
8 ร้านยางพารา-ถนนคนเดินจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(TG619 : 16.15-18.20)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09 - 16 Apr 2020 32,900 6,000 0 32,900 32,900 จอง
จอง