fbpx

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง แชงกรีล่า SAVE PRICE

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900
รหัสทัวร์ 2000476
สายการบิน China Eastern Airlines / MU
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังโปตาลาน้อย | ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่)
  • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(สือข่า) | เมืองในฝันแชงกรีล่า
  • เมืองโบราณลี่เจียง | เมืองโบราณต้าหลี่ | โชว์จางอวี้โหมว


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่(MU2584 : 07.50-11.40) MANJIANG HONG HOLIDAY HOTEL OR SAME 4*
2 วัดเจ้าแม่กวนอิม-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ต้าหลี่-แชงกรีล่า-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-เมืองโบราณแชงกรีล่า YUNDING JINXI HOTEL OR SAME 4
3 หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(รวมกระเช้า)-วัดลามะซงจ้านหลิง-แชงกรีล่า-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-เมืองโบราณลี่เจียง JINDAO HOTEL OR SAME 4*
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-อุทยานน้ำหยก-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-ลี่เจียง-ฉู่สง YUHUA HOTEL OR SAME 4*
5 ฉู่สง-คุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-อิสระช้อปปิ้ง-คุนหมิง(สนามบินแงสุ่ยป-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรณณภูมิ)(MU2583 : 23.00-0.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 - 18 Feb 2020 17,900 4,500 0 17,900 17,900 จอง
จอง
19 - 23 Feb 2020 16,900 4,500 0 16,900 16,900 จอง
จอง
06 - 10 Mar 2020 17,900 4,500 0 17,900 17,900 จอง
จอง
14 - 18 Mar 2020 17,900 4,500 0 17,900 17,900 จอง
จอง
21 - 25 Mar 2020 17,900 4,500 0 17,900 17,900 จอง
จอง
28 Mar - 01 Apr 2020 16,900 4,500 0 16,900 16,900 จอง
จอง