ทัวร์เกาหลี SPRING CHERRY BLOSSOM

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,900
รหัสทัวร์ 2000474
สายการบิน Asiana Airlines / OZ
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ เกาหลีใต้

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมดอกซากุระ | หมู่บ้านเทพนิยาย
  • ไชน่าทาวน์ | สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
  • Wolmi Theme Park |  พระราชวังชังกย็อง
  • สวนสาธารณะยออีโด | โซลทาวเวอร์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ742 01.00-09.15)
2 อินชอน (สนามบินอินชอน) – หมู่บ้านเทพนิยาย – ไชน่าทาวส์ – Wolmi Theme Park – Wolmi Sea Train BENIKEA THE BLISS HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ชมดอกซากุระทะเลสาปซอกชน – สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ – โซลทาวเวอร์ – สวนสาธารณะยออีโด INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 พระราชวังชังกย็อง – ศูนย์โสม – Cosmetic Shop – ตลาดเมียงดง – Duty Free INTERCITY HOTEL / JK BLOOSOM HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – STAR PARK – ช้อปปิ้งถนนฮงแด – ฮุนไดเอาท์เลท – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน) – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (OZ741 19.30-23.10)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 05 Apr 2020 17,900 6,900 0 17,900 17,900 จอง
จอง
02 - 06 Apr 2020 19,900 6,900 0 19,900 19,900 จอง
จอง
03 - 07 Apr 2020 19,900 6,900 0 19,900 19,900 จอง
จอง
08 - 12 Apr 2020 18,900 6,900 0 18,900 18,900 จอง
จอง
09 - 13 Apr 2020 22,900 6,900 0 22,900 22,900 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 25,900 6,900 0 25,900 25,900 จอง
จอง
11 - 15 Apr 2020 25,900 6,900 0 25,900 25,900 จอง
จอง
15 - 19 Apr 2020 17,900 6,900 0 17,900 17,900 จอง
จอง
16 - 20 Apr 2020 18,900 6,900 0 18,900 18,900 จอง
จอง
22 - 26 Apr 2020 18,900 6,900 0 18,900 18,900 จอง
จอง
23 - 27 Apr 2020 18,900 6,900 0 18,900 18,900 จอง
จอง
29 Apr - 03 May 2020 18,900 6,900 0 18,900 18,900 จอง
จอง
30 Apr - 04 May 2020 20,900 6,900 0 20,900 20,900 จอง
จอง
01 - 05 May 2020 19,900 6,900 0 19,900 19,900 จอง
จอง