ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาโกย่า มหาสงกรานต์

ราคาเริ่มต้น ฿ 56,900
รหัสทัวร์ 2000473
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดอาซากุสะ
  • ชมซากุระ สวนอุเอโนะ
  • ศาลเจ้าเนซุ
  • ภูเขาไฟฟูจิ
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
  • วัดนิตไตจิ
  • ศาลเจ้าโอสุคันนอน
  • นั่งรถไฟชินคันเซ็น


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) [TG642 / 23.50-08.10+1]
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดนาริตะ - ถนน โอโมเตะซังโดะ - โตเกียว - ศาลเจ้าเมจิ - ช้อปปิ้งฮาราจูกุ - ช้อปปิ้งชิบูย่า TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ศาลเจ้าเนซุ - ช้อปปิ้งชินจูกุ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - โอชิโนะฮัคไก - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ภูเขาไฟฟูจิ - กิจกรรมชงชา - ชิสุโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ – ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น - สถานีนาโกย่า - ช้อปปิ้งซาคาเอะ MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ศาลเจ้าโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งโอสุ - วัดนิตไตจิ - Mitsui Outlet Park Jazz Dream - นาโกย่า (สนามบินชูบุเซ็นแทรร์ )
7 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG647 / 00.30-04.30]

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 18 Apr 2020 56,900 8,900 0 56,900 54,900 จอง
จอง