ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ เดอะ เมจิค ออฟ สวิตเซอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 65,900
รหัสทัวร์ 2000469
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ซูริค
  • น้ำตกไรน์
  • โลซานน์
  • ยอดเขาจุงเฟรา
  • ซุก
  • ยอดเขาริกิ
  • อินเทอร์ลาเคน
  • ลูเซิร์น
  • กลาเซียร์ 3000
  • เซอร์แมท – เจนีวา


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ
2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค – น้ำตกไรน์ – ซูริค AIRPORT HOTEL ZURICH หรือเทียบเท่า
3 ซูริค – ซุก – ลูเซิร์น – ยอดเขาริกิ – เวกกิส ALBANA MEIXIN หรือเทียบเท่า
4 เวกกิส – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
5 อินเทอร์ลาเคน – เบิร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์ NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่า
6 โลซานน์ – ปราสาทชิลยอง - มองเทรอซ์ EDEN PALACE AU LAC หรือเทียบเท่า
7 มองเทรอซ์– กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท DERBY หรือเทียบเท่า
8 เซอร์แมท – เจนีวา – สนามบิน
9 ดูไบ – กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 14 Mar 2020 65,900 8,900 0 65,900 65,900 จอง
จอง
10 - 18 Apr 2020 78,900 19,900 0 78,900 78,900 จอง
จอง
25 Apr - 03 May 2020 72,900 19,900 0 72,900 72,900 จอง
จอง
11 - 19 May 2020 69,900 19,900 0 69,900 69,900 จอง
จอง
16 - 24 Jun 2020 69,900 19,900 0 69,900 69,900 จอง
จอง