ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ คาวาคุระ สปริง

ราคาเริ่มต้น ฿ 46,900
รหัสทัวร์ 2000468
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หลวงพ่อโตคามาคุระ
  • ศาลเจ้าเนสุ
  • วัดอาซากุสะ
  • พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ
  • ซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ
  • ชมซากุระสวนอุเอโนะ
  • ศาลเจ้าเนสุ
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640 / 22.10 - 06.20+1)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - อิบาระกิ - พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ - โอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ - อควาซิตี้ - โตเกียว TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 คามาคุระ - หลวงพ่อโต - วัดฮาเสะเดระ - โยโกฮาม่า - ไชน่าทาวน์ - โตเกียว TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 วัดอาซากุสะ – ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ - โตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ - โตเกียว TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง) - โตเกียว TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ชมซากุระสวนอุเอโนะ - ศาลเจ้าเนสุ - อิออน มอลล์ - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG677 17.30-22.30)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
27 Mar - 01 Apr 2020 51,900 8,900 0 51,900 49,900 จอง
จอง
03 - 08 Apr 2020 51,900 8,900 0 51,900 49,900 จอง
จอง
22 - 27 Apr 2020 46,900 8,900 0 46,900 44,900 จอง
จอง