fbpx

ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว โอซาก้า ยูนิเวอร์แซล ซากุระ

ราคาเริ่มต้น ฿ 51,900
รหัสทัวร์ 2000467
สายการบิน
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดอาซากุสะ | ชมซากุระ ริมแม่น้ำสุมิดะ
  • ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ
  • สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอเต็มวัน | ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | แช่ออนเซ็น


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG642 / 23.50-08.00+1)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - บุฟเฟ่ต์ขาปู - แช่ออนเซ็น FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งโอสุ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ (รวมบัตรเข้า) OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ - โอซาก้า (สนามบันคันไซ ) (TG673 17.35-21.25 )

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 - 31 Mar 2020 51,900 8,900 0 51,900 49,900 จอง
จอง
02 - 07 Apr 2020 51,900 8,900 0 51,900 49,900 จอง
จอง