ทัวร์จีน หังโจว อี้อู เหิงเตี้ยน เซี่ยงไฮ้

ราคาเริ่มต้น ฿ 23,900
รหัสทัวร์ 2000465
สายการบิน Air China / CA
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หังโจว-เซี่ยงไฮ้ – โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน
  • ตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก อี้อู
  • ขึ้นหอไข่มุก SKY WALKER
  • ถนนศิลปะเทียนจือฝาง
  • Starbucks Roastery Roastery


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA716 : 02.10-07.00)
2 หังโจว(สนามบินหังโจวเสี่ยวซาน)-เมืองอี้อู-ช้อปปิ้งตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกอี้อู(ครึ่งวัน) YIWU YIHE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 อี้อู-เหิงเตี้ยน- โรงถ่ายภาพยนตร์เหิงเตี้ยน –วังจักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้(ชมขบวนพระราชาภิเษก) –ถนนคนเดินฮ่องกง – เมืองอี้อู YIWU YIHE HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อี้อู-หังโจว-ล่องเรือทะเลสาบซีหู – หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง –ย่านซีหูเทียนตี้ HANGZHOU HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
5 หังโจว-เซี่ยงไฮ้- ศูนย์นวดเท้า(ยาบัวหิมะ)–ถนนนานกิง-ศูนย์ยางพารา-ขึ้นหอไข่มุก+SKY WALKER–หาดไว่ทาน HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ศูนย์หยก –วัดหลงหัว – STARBUCK RESERVE ROASTERY -ถนนศิลปะเทียนจือฝาง- เซี่ยงไฮ้ (สนามบินเซี่ยงไฮ้ผู่ตง)– กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (CA805 /21.15-00.25+1 )

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 16 Apr 2020 23,900 5,000 0 23,900 23,900 จอง
จอง