ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว นาโกย่า โอซาก้า ซากุระบานฉ่ำ

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 2000461
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดอาซากุสะ | ชมซากุระ ริมแม่น้ำสุมิดะ
  • ชมซากุระ สวนอุเอโนะ | ภูเขาไฟฟูจิ
  • ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ | ชมซากุระ
  • สวนอนุสรณ์บัมปาคุ
  • ช้อปปิ้งชินไซบาชิ | แช่ออนเซ็น


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) (TG640 / 22.10-06.20+1)
2 โตเกียว (สนามบินนาริตะ) - วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ - ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ชมซากุระ สวนอุเอโนะ - ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - บุฟเฟ่ต์ขาปู - แช่ออนเซ็น FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ชิซูโอกะ - ทะเลสาบฮามานะ - นาโกย่า - ศาลเจ้าโอสุคันนอน - ช้อปปิ้งโอสุ - ช้อปปิ้งซาคาเอะ - นาโกย่า MYSTAY NAGAYA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 นาโกย่า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ - โอซาก้า - ช้อปปิ้งชินไซบาชิ WBF HOTEL SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
6 ปราสาทโอซาก้า (ด้านนอก) - ชมซากุระสวนอนุสรณ์บัมปาคุ - OSAKA EXPO CITY - โอซาก้า (สนามบันคันไซ ) (TG673 / 17.35-21.25 )

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 Mar - 05 Apr 2020 49,900 8,900 0 49,900 47,900 จอง
จอง
02 - 07 Apr 2020 49,900 8,900 0 49,900 47,900 จอง
จอง
07 - 12 Apr 2020 49,900 8,900 0 49,900 47,900 จอง
จอง