ทัวร์จีน เชียงใหม่บินตรง คุนหมิง แชงกรีล่า ลี่เจียง(นั่งรถไฟความเร็วสูง)

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,900
รหัสทัวร์ 2000460
สายการบิน China Eastern Airlines / MU
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน(ไป๋สุ่ยเหอ)(รวมรถแบตเตอรี่)
  • ภูเขาหิมะมังกรหยก(นั่งกระเช้าใหญ่) | พระราชวังโปตาลา
  • วัดหยวนทง – นั่งรถไฟความเร็วสูง 1 ขา


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย)-คุนหมิง-ฉู่สง(MU2570 : 16.20-19.10) JIANHUA HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ฉู่สง-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่-วัดเจ้าแม่กวนอิม-ต้าหลี่-แชงกรีล่า GRACE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 วัดลามะซงจ้านหลิง-ผ่านชมโค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง-ผ่านชมช่องแคบเสือกระโจน-ลี่เจียง FENGHUANG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ภูเขาหิมะมังกรหยก(รวมกระเช้าใหญ่)-อุทยานน้ำหยก-ไป๋สุ่ยเหอ(รวมรถแบตเตอรี่)-ลี่เจียง-คุนหมิง(โดยรถไฟความเร็วสูง) OPTION : โชว์จางอวี้โหมว PIN HUA YUE JIA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดหยวนทง - ร้านบัวหิมะ - คุนหมิง(สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย) - เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่) (MU2569 :14.30-15.20

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 08 Apr 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
25 - 29 Apr 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
02 - 06 May 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
16 - 20 May 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
30 May - 03 Jun 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
06 - 10 Jun 2020 18,900 3,500 0 18,900 18,900 จอง
จอง
20 - 24 Jun 2020 18,900 3,500 0 18,900 18,900 จอง
จอง