fbpx

ทัวร์จีน ปักกิ่ง วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,900
รหัสทัวร์ 2000459
สายการบิน China Eastern Airlines / MU
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน – วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า
  • พระราชวังกู้กง+ห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ
  • นั่งสามล้อซอยหูถง – ลิ้มรสเมนูพิเศษ อาหารแบบฮ่องเต้
  • เป็ดปักกิ่ง – สุกี้มองโกล


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU2072 : 01.20-07.00)
2 ปักกิ่ง (สนามบินปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – พระราชวังฤดูร้อน+พร้อมแต่งชุดโบราณถ่ายรูปท่านละ1 ใบ –ช้อปปิ้ง XIAOMI STORE –อิสระช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย BEIJING 5L HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 จตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง+ชมห้องเก็บสมบัติจักรพรรดิ์-นั่งสามล้อซอยหูถง-ลิ้มรสเมนูพิเศษอาหารฮ่องเต้ +พร้อมชมการแสดง โรงแรม BEIJING 5L HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 กำแพงเมืองจีนด่านนจีหยงกวน-วัดเจ้าแม่กวนอิมสี่หน้า-ผ่านชมและถ่ายรูปสนามกีฬาโอลิมปิครักนก BEIJING 5L HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 ช้อปปิ้งห้างHOPSON ONE-ศูนย์อาหาร STREET FOOD– ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) –กรุงเทพฯ-(สนามบินสุวรรณภูมิ) (MU2071: 18.55-00.05+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 - 18 Feb 2020 22,900 4,500 0 22,900 22,900 จอง
จอง
21 - 25 Feb 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จอง
06 - 10 Mar 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จอง
12 - 16 Mar 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จอง
19 - 23 Mar 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จอง
27 - 31 Mar 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จอง