ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง เทียนเหมินซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,900
รหัสทัวร์ 2000456
สายการบิน
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณฟ่งหวง – เขาเทียนเหมิน
  • ประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว
  • ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 เชียงใหม่(สนามบินเชียงใหม่)-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (FD480:08.20-12.05)-ฟ่งหวง-ล่องเรือถัวเจียง-อิสระช้อปปิ้งเมืองโบราณ FENGTING HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ฟ่งหวง-จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ZHANGJIAJIE ICE&SNOW WORLD(รวมสะพานหิมะ+สไลด์+BUMPER CAR+ชมโชว์ FROZEN)(ไม่รวมชุดและอุปกรณ์สกี) XILAIDUN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ร้านยา-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-ร้านยางพารา-เทียนเหมินซาน-ประตูสวรรค์-ระเบียงแก้ว XILAIDUN HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ร้านใบชา-ภาพวาดทราย-จางเจียเจี้ย-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงชิงลู่ OPTION : เขาอวตาร HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (FD481:12.55-14.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 16 Feb 2020 13,900 3,500 0 16,900 16,900 จอง
จอง
26 Feb - 01 Mar 2020 13,900 3,500 0 16,900 16,900 จอง
จอง
11 - 15 Mar 2020 13,900 3,500 0 16,900 16,900 จอง
จอง
25 - 29 Mar 2020 13,900 3,500 0 16,900 16,900 จอง
จอง
09 - 13 Apr 2020 15,900 3,500 0 18,900 18,900 จอง
จอง
11 - 15 Apr 2020 16,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
06 - 10 May 2020 13,900 3,500 0 16,900 16,900 จอง
จอง
20 - 24 May 2020 13,900 3,500 0 16,900 16,900 จอง
จอง
03 - 07 Jun 2020 13,900 3,500 0 16,900 16,900 จอง
จอง
17 - 21 Jun 2020 13,900 3,500 0 16,900 16,900 จอง
จอง