ทัวร์พม่า เชียงใหม่บินตรง มัณฑะเลย์ อมรปุระ พุกาม มิงกุน

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,900
รหัสทัวร์ 2000453
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มัณฑะเลย์ | พระมหามัยมุนี | พระราชวังมัณฑะเลย์
  • ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี | สะพานไม้อูเบ็ง | พุกาม
  • เจดีย์ชเวสิกอง | ชมโชว์หุ่นกระบอกเมืองพุกาม
  • นั่งรถม้าชมเมืองพุกาม | ระฆังยักษ์มิงกุน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - มัณฑะเลย์ (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) (PG725 : 16.30 - 17.30) - มัณฑะเลย์ Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า
2 มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบคองตามัน-วัดมหากันดายงค์-พุกาม- นั่งรถม้าชมเมืองเก่า - วัดอนันดา - วัดติโลมินโล - จุดชมวิวเนินNyaung Le Phat Su Tine San Hotel หรือระดับเทียบเท่า
3 พุกาม-วัดสัพพัญญู -วิหารมนูหะ-วัดกุบยางกี-เจดีย์ชเวสิกอง-วิหารธรรมยังยี-มัณฑะเลย์-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์ฮิลล์ Victoria Palace Hotel หรือระดับเทียบเท่า
4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี - ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี - มิงกุน - ระฆังยักษ์มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน - พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์ - (ท่าอากาศยานนานาชาติมัณฑะเลย์) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) (PG726 : 18.00 -19.55)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 10 Feb 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
14 - 17 Feb 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
21 - 24 Feb 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
28 Feb - 02 Mar 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
06 - 09 Mar 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
13 - 16 Mar 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
20 - 23 Mar 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
27 - 30 Mar 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
03 - 06 Apr 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
12 - 15 Apr 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
24 - 27 Apr 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
01 - 04 May 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
15 - 18 May 2020 18,900 3,500 0 18,900 18,900 จอง
จอง
22 - 25 May 2020 18,900 3,500 0 18,900 18,900 จอง
จอง
29 May - 01 Jun 2020 18,900 3,500 0 18,900 18,900 จอง
จอง
05 - 08 Jun 2020 18,900 3,500 0 18,900 18,900 จอง
จอง
12 - 15 Jun 2020 18,900 3,500 0 18,900 18,900 จอง
จอง
19 - 22 Jun 2020 18,900 3,500 0 18,900 18,900 จอง
จอง
26 - 29 Jun 2020 18,900 3,500 0 18,900 18,900 จอง
จอง
03 - 06 Jul 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
10 - 13 Jul 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
17 - 20 Jul 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
24 - 27 Jul 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
07 - 10 Aug 2020 20,900 3,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
14 - 17 Aug 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
21 - 24 Aug 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง
28 - 31 Aug 2020 19,900 3,500 0 19,900 19,900 จอง
จอง