ทัวร์จีน หนีห่าว ฉงชิ่ง สะพานกระจกว่านเซิ่น หลุมฟ้าสะพานสวรรค์ ต้าจู๋

ราคาเริ่มต้น ฿ 20,900
รหัสทัวร์ 2000452
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไม่ลงร้านช้อปฯ | หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์
  • ผาหินแกะสลักต้าจู๋ | โชว์จางอวี้โหมว
  • ลิ้มรสต้นตำรับหมาล่า หม้อไฟฉงชิ่ง
  • กระเช้าข้ามแม่น้ำชมวิว |  สะพานกระจกว่านเซิ่น


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) (WE684 : 10.30-14.50) –เมืองโบราณฉือชีโข่ว- อู่หลง JINKE GRAND HOTEL OR SAME 5
2 เขานางฟ้า (รวมรถไฟเหล็ก) - ระเบียงแก้ว - หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ (รวมรถแบตเตอรี่) - โชว์จางอวี้โหมว JINKE GRAND HOTEL OR SAME 5
3 อู่หลง - ว่านเซิ่น – สะพานกระจกที่ยาวที่สุด (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง MINSHAN HOTEL OR SAME 4*
4 ต้าจู๋ - เมืองโบราณชางโจว - ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง (รวมรถแบตเตอรี่) - ฉงชิ่ง - ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย - ขึ้นกระเช้าชมวิวแม่น้ำแยงซีเกียง MINSHAN HOTEL OR SAME 4
5 ช้อปปิ้งย่านเฉ่าเทียนเหมิน - หงหยาต้ง - ฉงชิ่ง (สนามบินฉงชิ่งเจียงเป่ย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (WE6845: 16.10-18.30)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 - 26 Feb 2020 20,900 4,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
29 Feb - 04 Mar 2020 20,900 4,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง
11 - 15 Mar 2020 21,900 4,500 0 21,900 21,900 จอง
จอง
25 - 29 Mar 2020 21,900 4,500 0 21,900 21,900 จอง
จอง
04 - 08 Apr 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 26,900 4,500 0 26,900 26,900 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 28,900 4,500 0 28,900 28,900 จอง
จอง
22 - 26 Apr 2020 23,900 4,500 0 23,900 23,900 จอง
จอง
09 - 13 May 2020 22,900 4,500 0 22,900 22,900 จอง
จอง
19 - 23 May 2020 22,900 4,500 0 22,900 22,900 จอง
จอง
02 - 06 Jun 2020 21,900 4,500 0 21,900 21,900 จอง
จอง
17 - 21 Jun 2020 21,900 4,500 0 21,900 21,900 จอง
จอง
27 Jun - 01 Jul 2020 20,900 4,500 0 20,900 20,900 จอง
จอง