fbpx

ทัวร์จีน คุนหมิง ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900
รหัสทัวร์ 2000449
สายการบิน China Eastern Airlines / MU
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ภูเขาหิมะมังกรหยก- โชว์จางอวี้โหมว
  • ไป๋สุ่ยเหอ(หุบเขาสีน้ำเงิน) – สวนน้ำตกคุนหมิง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)(MU2584 : 07.50-11.40)-ต้าหลี่-เมืองโบราณต้าหลี่ REGENT HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ผ่านชมทะเลสาบเอ๋อไห่-ผ่านชมเจดีย์สามองค์-ต้าหลี่-ลี่เจียง-สระมังกรดำ-ร้านสาหร่ายเกลียวทอง-เมืองโบราณลี่เจียง JINDAO HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาหิมะมังกรหยก(กระเช้าใหญ่)-โชว์จางอวี้โหมว-ไป๋สุ่ยเหอ(หุบเขาสีน้ำเงิน)(รวมรถแบตเตอรี่)-ลี่เจียง-คุนหมิง(MU5924 : 20.30-21.30) LONGWAY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 วัดหยวนทง-ร้านผ้าไหม-สวนน้ำตกคุนหมิง-ร้านบัวหิมะ-เมืองโบราณกวนตู้-ประตูม้าทองไก่หยก-คุนหมิง(สนามบินฉางสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(MU2583:23.00-00.50)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
28 Feb - 02 Mar 2020 17,900 3,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
13 - 16 Mar 2020 17,900 3,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
27 - 30 Mar 2020 16,900 3,000 0 16,900 16,900 จอง
จอง