ทัวร์พม่า ใจบุญ ไหว้พระ 5 วัด 1 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 4,990
รหัสทัวร์ 2000447
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 1 วัน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจดีย์ชเวดากอง | พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)
  • เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ / เทพกระซิบ)
  • พระงาทัตยี | วัดไจ๊กะส่าน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง) (DD4230 : 06.30-07.35)-เจดีย์ชเวดากอง -พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-เจดีย์โบตะทาวน์ (เทพทันใจ/เทพกระซิบ)-พระงาทัตยี-ตลาดสก๊อต-วัดไจ๊กะส่าน-ย่างกุ้ง(สนามบินมิงกาลาดง)-กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)(

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 01 Feb 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
01 - 01 Feb 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
04 - 04 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
05 - 05 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
06 - 06 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
08 - 08 Feb 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
11 - 11 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
12 - 12 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
13 - 13 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
15 - 15 Feb 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
15 - 15 Feb 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
18 - 18 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
19 - 19 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
20 - 20 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
22 - 22 Feb 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
25 - 25 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
26 - 26 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
27 - 27 Feb 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
29 - 29 Feb 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
29 - 29 Feb 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
01 - 01 Mar 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
03 - 03 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
04 - 04 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
05 - 05 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
07 - 07 Mar 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
10 - 10 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
11 - 11 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
12 - 12 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
17 - 17 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
18 - 18 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
19 - 19 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
21 - 21 Mar 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
22 - 22 Mar 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
24 - 24 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
25 - 25 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
26 - 26 Mar 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
28 - 28 Mar 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
28 - 28 Mar 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
04 - 04 Apr 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
05 - 05 Apr 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
11 - 11 Apr 2020 6,590 0 0 6,590 6,590 จอง
จอง
12 - 12 Apr 2020 6,590 0 0 6,590 6,590 จอง
จอง
18 - 18 Apr 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
23 - 23 Apr 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
30 - 30 Apr 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
30 - 30 Apr 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
01 - 01 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
02 - 02 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
03 - 03 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
06 - 06 May 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
09 - 09 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
10 - 10 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
13 - 13 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
14 - 14 May 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
16 - 16 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
17 - 17 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
21 - 21 May 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
23 - 23 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
24 - 24 May 2020 5,990 0 0 5,990 5,990 จอง
จอง
28 - 28 May 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
03 - 03 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
06 - 06 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
07 - 07 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
11 - 11 Jun 2020 4,990 0 0 4,990 4,990 จอง
จอง
13 - 13 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
14 - 14 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
18 - 18 Jun 2020 4,990 0 0 4,990 4,990 จอง
จอง
20 - 20 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
21 - 21 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
25 - 25 Jun 2020 4,990 0 0 4,990 4,990 จอง
จอง
27 - 27 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
28 - 28 Jun 2020 5,555 0 0 5,555 5,555 จอง
จอง
30 - 30 Jun 2020 4,990 0 0 4,990 4,990 จอง
จอง