ทัวร์อินโดนีเซีย บาหลี บรูไน

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,900
รหัสทัวร์ 2000446
สายการบิน Royal Brunei Airlines / BI
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ อินโดนีเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • บาหลี
  • ศูนย์ผ้าบาติก
  • หมู่บ้านคินตามณี
  • วัดเตียร์ตาอัมปีล
  • วัดเลมปูยางค์
  • บาหลีสวิงค์
  • วัดทามันอายุน
  • วัดอูลันดานูบราตัน
  • วัดทานาห์ลอต
  • บรูไน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – บรูไน – บาหลี BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า
2 ศูนย์ผ้าบาติก – หมู่บ้านคินตามณี – ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน - วัดเลมปูยางค์ BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า
3 บาหลีสวิงค์ – วัดทามันอายุน– ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานูบราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต - Kecak Dance BEDROCK HOTEL KUTA BALI หรือเทียบเท่า
4 สนามบินงูระห์ไร – บรูไน – พระราชวัง Istana Nurul Iman – มัสยิด Omar Ali Saiffuddien – พิพิธภัณฑ์Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน้ำ WAFA HOTEL หรือเทียบเท่า
5 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - บรูไน – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 - 18 Apr 2020 23,900 4,900 0 23,900 23,900 จอง
จอง
05 - 09 May 2020 23,900 4,900 0 23,900 23,900 จอง
จอง
16 - 20 Jun 2020 22,900 4,900 0 22,900 22,900 จอง
จอง
21 - 25 Jul 2020 22,900 4,900 0 22,900 22,900 จอง
จอง
11 - 15 Aug 2020 23,900 4,900 0 23,900 23,900 จอง
จอง
15 - 19 Sep 2020 22,900 4,900 0 22,900 22,900 จอง
จอง
20 - 24 Oct 2020 23,900 4,900 0 23,900 23,900 จอง
จอง