ทัวร์โครเอเชีย GREATEST CROATIA

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,900
รหัสทัวร์ 2000444
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ โครเอเชีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโอพาเทีย – อุทยานพลิตวิเซ่ – เมืองสปลิท
  • เมืองซาดาร์ – เมืองสตอน – เมืองโทรเกีย
  • เมืองซิเบนิค – เมืองดูบรอฟนิก – เมืองซาเกร็บ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – ซาเกร็บ – โอพาเทีย BRISTOL หรือเทียบเท่า
3 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติพริตวิเซ่ – เมืองซาดาร์ KOLOVARE หรือเทียบเท่า
4 ซาดาร์ – โทรเกียร์ – พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน – สตอน – ดูบรอฟนิก VALAMAR หรือเทียบเท่า
5 ดูบรอฟนิก – นั่งกระเช้าจุดชมวิว – เขตเมืองเก่า VALAMAR หรือเทียบเท่า
6 ดูบรอฟนิก – สปลิท – ซิเบนิค OLYMPIA หรือเทียบเท่า
7 ซิเบนิค – ซาเกร็บ – ตลาดกลางเมือง ADMIRAL หรือเทียบเท่า
8 ซาเกร็บ – สนามบิน
9 ดูไบ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 13 Apr 2020 59,900 13,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง
11 - 19 Apr 2020 62,900 13,900 0 62,900 62,900 จอง
จอง
25 Apr - 03 May 2020 59,900 13,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง
04 - 12 May 2020 59,900 16,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง
27 May - 04 Jun 2020 59,900 16,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง
10 - 18 Jun 2020 59,900 16,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง
23 Jun - 01 Jul 2020 59,900 16,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง
30 Jun - 08 Jul 2020 66,900 20,900 0 66,900 66,900 จอง
จอง