ทัวร์จีน ม่านโจวหลี่ พรหมแดนจีน-รัสเซีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 26,900
รหัสทัวร์ 2000440
สายการบิน Sichuan Airlines / 3U
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ลำธารมังกรเก้าโค้ง – ลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก
  • สวนช้างแมมมอธ – พรมแดนจีน-รัสเซีย
  • พักโรงแรมตุ๊กตาแม่ลูกดก 1 คืน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)(3U8146:17.55-22.00) HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-ไฮลาเออร์(สนามบินฮูลันบูเออร์ไฮลาร์)(3U8747:10.20-15.50) Nijijin Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ไฮลาเออร์-ลำธารมังกรเก้าโค้ง-เออร์กูน่า-พื้นที่ชุ่มน้ำเออร์กูน่า Meng Xing Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เออร์กูน่า-เมืองม่านโจวหลี่-พรมแดนจีน-รัสเซีย(ชมภายนอก)-อิสระชมลานจัตุรัสตุ๊กตาแม่ลูกดก Matryoshka Themed Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 สวนช้างแมมมอธ-พื้นที่ชุ่มน้ำม่านโจวหลี่-ไฮลาเออร์-ร่วมกิจกรรมกับคนท้องถิ่น-ไฮลาเออร์(สนามบินฮูลันบูเออร์ไฮลาร์)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)(3U8748:16.35-22.25) HANGKONG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
6 เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูหลิวสุ่ย)-กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)(3U8145:14.30-16.35)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 - 27 Apr 2020 26,900 5,000 0 26,900 26,900 จอง
จอง
06 - 11 May 2020 27,900 5,000 0 27,900 27,900 จอง
จอง
20 - 25 May 2020 27,900 5,000 0 27,900 27,900 จอง
จอง
17 - 22 Jun 2020 28,900 5,000 0 28,900 28,900 จอง
จอง