ทัวร์จีน ปักกิ่ง พระราชวังหลวง กำแพงหมื่นลี้ ชมสวนดอกไม้

ราคาเริ่มต้น ฿ 27,900
รหัสทัวร์ 2000438
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน | พระราชวังกู้กง
  • พระราชวังฤดูร้อน+ถนนตลาดซูโจว
  • ชมสวนดอกไม้ | เป็ดปักกิ่ง | สุกี้มองโกล| บุฟเฟ่ต์เจงกิสข่าน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่ง แคปิตอลแอร์พอร์ท) (TG614:10.00-15.45 น.)-ถนนโบราณเฉียนเหมิน HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง –ศูนย์ไข่มุก-หอฟ้าเทียนถาน –กายกรรมปักกิ่ง HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
3 พระราชวังฤดูร้อน +ถนนตลาดซูโจว-ชมสวนดอกไม้– ศูนย์ผีเซียะ – ช้อปปิ้งย่านซานหลี่ถุน HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
4 ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน -ศูนย์ยาบัวหิมะ – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ HOLIDAY INN EXPRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดลามะ-ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา – ช้อปปิ้งตลาดหงเฉียว – ปักกิ่ง (สนามบิน ปักกิ่งแคปิตอลแอร์พอร์ท) – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 :17.25 – 21.00 น.)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 - 14 Apr 2020 27,900 5,000 0 30,900 30,900 จอง
จอง
11 - 15 Apr 2020 28,900 5,000 0 31,900 31,900 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 28,900 5,000 0 31,900 31,900 จอง
จอง