ทัวร์ญี่ปุ่น โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ ซากุระ สงกรานต์

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900
รหัสทัวร์ 2000435
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
  • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
  • วัดอาซากุสะ
  • สวนสันติภาพ
  • ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ
  • ชมซากุระสวนอุเอโนะ
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ
  • แช่ออนเซ็น


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว (สนามบินนาริตะ) [TG640 / 22.30-06.20+1]
2 โตเกียว (สนามบินฮาเนดะ) - อุทยานแห่งชาติฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - สวนสันติภาพ เฮวะโคเอน - โอชิโนะฮัคไก - แช่ออนเซ็น - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ FUJI HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ภูเขาไฟฟูจิ - ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว - โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โตเกียวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน (รวมบัตรเข้า) TOKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 วัดอาซากุสะ - ชมซากุระริมแม่น้ำสุมิดะ- ถ่ายรูปโตเกียวสกายทรี - ชมซากุระสวนอุเอโนะ - โอไดบะ - ไดเวอร์ซิตี้ - สนามบินฮาเนดะ
6 สนามบินฮาเนดะ - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) [TG661 / 00.20-04.50]

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 - 24 Mar 2020 45,900 8,900 0 45,900 43,900 จอง
จอง
26 - 31 Mar 2020 45,900 8,900 0 45,900 43,900 จอง
จอง
10 - 15 Apr 2020 53,900 8,900 0 53,900 51,900 จอง
จอง