ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน ชมดอกโบตั๋น

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,900
รหัสทัวร์ 2000430
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมเทศกาลดอกโบตั๋น – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี
  • อุทยานหยุนไถซาน  – โชว์ราชวงศ์ถัง
  • ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน –  วัดเส้าหลิน
  • รถไฟความเร็วสูง – ศาลเจ้ากวนอู


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-21.35) Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
2 ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่ Clayton Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ซินหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน(รวมรถอุทยาน) – ลั่วหยาง-เทศกาลดอกโบตั๋น Holiday Inn Express หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง) – จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 - 12 Apr 2020 26,900 5,000 0 26,900 26,900 จอง
จอง
10 - 14 Apr 2020 31,900 5,000 0 31,900 31,900 จอง
จอง
11 - 15 Apr 2020 31,900 5,000 0 31,900 31,900 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 27,900 5,000 0 27,900 27,900 จอง
จอง
13 - 17 Apr 2020 27,900 5,000 0 27,900 27,900 จอง
จอง
22 - 26 Apr 2020 25,900 5,000 0 25,900 25,900 จอง
จอง