ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 22,900
รหัสทัวร์ 2000420
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี
  • ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน
  • วัดม้าขาว – วัดเส้าหลิน – รถไฟความเร็วสูง
  • โชว์ราชวงศ์ถัง – เกี๊ยวซีอาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-21.35) Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
2 ซีอาน-ลั่วหยาง (นั่งรถไฟความเร็วสูง)-วัดเส้าหลิน-ป่าเจดีย์-โชว์การแสดงกังฟู-ประตูเมืองลี่จิง-ถนนโบราณชิงหมิง Luoyang Friendship Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ลั่วหยาง-ผาหินแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู-วัดม้าขาว-เมืองหลิงเป่า Grand Palace Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 เมืองหลิงเป่า – ซีอาน – พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี (รวมรถอุทยาน)-ผ่านชมจัตุรัสหอกลอง หอระฆัง – ถนนมุสลิม-โชว์ราชวงศ์ถัง Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 กำแพงเมืองซีอาน-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-ซีอาน (สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 06 Apr 2020 23,900 4,000 0 23,900 23,900 จอง
จอง
03 - 07 Apr 2020 24,900 4,000 0 24,900 24,900 จอง
จอง
13 - 17 May 2020 23,900 4,000 0 23,900 23,900 จอง
จอง
03 - 07 Jun 2020 23,900 4,000 0 23,900 23,900 จอง
จอง
24 - 28 Jun 2020 22,900 4,000 0 22,900 22,900 จอง
จอง