ทัวร์จีน ซีอาน ลั่วหยาง หยุนไถซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 24,900
รหัสทัวร์ 2000417
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พิพิธภัณฑ์กองทหารดินเผาจิ๋นซี – อุทยานหยุนไถซาน
  • โชว์ราชวงศ์ถัง – ถ้ำหินแกะสลักหลงเหมิน
  •  วัดเส้าหลิน – รถไฟความเร็วสูง – ศาลเจ้ากวนอู


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) (FD588:16.40-21.35) Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
2 ซีอาน – ลั่วหยาง (โดยรถไฟความเร็วสูง) – วัดเส้าหลิน(รวมรถเล็ก) – ป่าเจดีย์ – ชมการแสดงกังฟู – ซินหมี่ Clayton Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ซินหมี่ – อุทยานหยุนไถซาน(รวมรถอุทยาน) – ลั่วหยาง Friendship Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ถ้ำแกะสลักหลงเหมิน(รวมรถอุทยาน) – ศาลเจ้ากวนอู – ลั่วหยาง – ซีอาน (โดยรถไฟความเร็วสูง) – จัตุรัสหอกลอง+หอระฆัง – ชมโชว์ราชวงศ์ถัง Fairfield By Marriott Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
5 พิพิธภัณฑ์กองทัพทหารจิ๋นซีฮ่องเต้ (รวมรถไฟฟ้า)-เจดีย์ห่านป่าใหญ่-กำแพงเมืองซีอาน – ซีอาน(สนามบินซีอานเซียงหยาง) – กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD589:22.50-01.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 06 May 2020 25,900 5,000 0 25,900 25,900 จอง
จอง
27 - 31 May 2020 24,900 5,000 0 24,900 24,900 จอง
จอง
17 - 21 Jun 2020 24,900 5,000 0 24,900 24,900 จอง
จอง