ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ โรแมนติก เทือกเขาแอลป์

ราคาเริ่มต้น ฿ 56,900
รหัสทัวร์ 2000391
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โลซานน์
  • กลาเซียร์ 3000
  • เซอร์แมท
  • อินเทอร์ลาเคน
  • ยอดเขาจุงเฟรา
  • ลูเซิร์น


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ - ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า
3 ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
4 อินเทอร์ลาเคน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท DERBY หรือเทียบเท่า
5 เซอร์แมท – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – โลซานน์ DE LA PAIX หรือเทียบเท่า
6 โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 - 19 Feb 2020 56,900 7,900 0 56,900 56,900 จอง
จอง
11 - 17 Mar 2020 56,900 7,900 0 56,900 56,900 จอง
จอง
24 - 30 Mar 2020 56,900 7,900 0 56,900 56,900 จอง
จอง
02 - 08 Apr 2020 62,900 7,900 0 62,900 62,900 จอง
จอง
30 Apr - 06 May 2020 59,900 7,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง
20 - 26 May 2020 59,900 7,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง
02 - 08 Jun 2020 59,900 7,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง
01 - 07 Jul 2020 59,900 7,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง