ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,900
รหัสทัวร์ 2000390
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เขาอวตาร – เขาเทียนเหมิน
  • ประตูสวรรค์  – ระเบียงแก้ว
  • สะพานแก้วที่ยาวและสูงที่สุดในโลก
  • หม้อไฟทะเลจักรพรรดิ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง)-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)(FD540 : 18.00-22.10) VIENNA HOTEL OR SAME หรือเทียบเท่า
2 เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) - ถ้ำประตูสวรรค์ - ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) Option : โชว์จิ้งจอกขาว TIANZI HOTEL OR SAME หรือเทียบเท่า
3 อุทยานจางเจียเจี้ย(ขึ้น-ลงลิฟท์แก้ว) เขาอวตาร –สะพานใต้หล้าอันดับหนึ่ง-ลำธารแส้ม้าทอง-สะพานแก้วที่ยาวที่สุด TIANZI HOTEL OR SAME หรือเทียบเท่า
4 จางเจียเจี้ย-ฉางเต๋อ-เมืองโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย-ฉางเต๋อ-ฉางซา(สนามบินฉางซา ฮวงหัว)-กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) (FD541 : 23.25-01.45)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 - 24 Mar 2020 17,900 3,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
03 - 06 Apr 2020 17,900 3,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
09 - 12 Apr 2020 17,900 3,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
10 - 13 Apr 2020 22,900 3,000 0 22,900 22,900 จอง
จอง
13 - 16 Apr 2020 22,900 3,000 0 22,900 22,900 จอง
จอง
14 - 17 Apr 2020 20,900 3,000 0 20,900 20,900 จอง
จอง
16 - 19 May 2020 16,900 3,000 0 16,900 16,900 จอง
จอง
23 - 26 May 2020 15,900 3,000 0 15,900 15,900 จอง
จอง
27 - 30 Jun 2020 15,900 3,000 0 15,900 15,900 จอง
จอง