ทัวร์จีน จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน สะพานแก้ว ฟ่งหวง

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,900
รหัสทัวร์ 2000386
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ จีน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองโบราณฟ่งหวง – เขาเทียนเหมิน
  • ประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว
  • สะพานแก้วที่ยาวที่สุด – ตลาดใต้ดิน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) (FD540:18.00-22.20) HUALIANG HUATIAN HOLIDAY HOTEL หรือ เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 ฉางซา – ฟ่งหวง – อิสระชมเมืองโบราณฟ่งหวง – สะพานสายรุ้ง – ล่องเรือถัวเจียงยามค่ำคืน FENGHUANG INTERNATIONAL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ฟ่งหวง – จางเจียเจี้ย – เขาเทียนเหมินซาน (กระเช้า+บันไดเลื่อน+รถอุทยาน) – ถ้ำประตูสวรรค์ – ระเบียงแก้ว (รวมผ้าหุ้มรองเท้า) OPTION : โชว์จิ้งจอกขาว VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ตลาดใต้ดิน – ภาพวาดทราย – สะพานแก้วที่ยาวที่สุด OPTION: เขาอวตาร VIENNA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 จางเจียเจี้ย – ฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – ฉางซา (สนามบินฉางซา ฮวงหัว) – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) (FD541:23.25-01.40+1)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 08 Mar 2020 18,900 4,000 0 18,900 18,900 จอง
จอง
01 - 05 Apr 2020 18,900 4,000 0 18,900 18,900 จอง
จอง
09 - 13 Apr 2020 20,900 4,000 0 20,900 20,900 จอง
จอง
12 - 16 Apr 2020 25,900 4,000 0 25,900 25,900 จอง
จอง
13 - 17 Apr 2020 25,900 4,000 0 25,900 25,900 จอง
จอง
22 - 26 Apr 2020 18,900 4,000 0 18,900 18,900 จอง
จอง
03 - 07 May 2020 18,900 4,000 0 18,900 18,900 จอง
จอง
13 - 17 May 2020 17,900 4,000 0 17,900 17,900 จอง
จอง
20 - 24 May 2020 16,900 4,000 0 16,900 16,900 จอง
จอง
27 - 31 May 2020 16,900 4,000 0 16,900 16,900 จอง
จอง
03 - 07 Jun 2020 16,900 4,000 0 16,900 16,900 จอง
จอง
10 - 14 Jun 2020 16,900 4,000 0 16,900 16,900 จอง
จอง
17 - 21 Jun 2020 16,900 4,000 0 16,900 16,900 จอง
จอง