ทัวร์พม่า เชียงใหม่บินตรง พม่า แรงบุญ แรงศรัทธา ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,900
รหัสทัวร์ 2000379
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอว์ดอว์
  • พระธาตุอินทร์แขวน – วัดไจ้คะวาย
  • พระราชวังบุเรงนอง – พระนอนชเวตาเลียว
  • ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์
  • เจดีย์ชเวดากอง – พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี
  • วัดงาทัตจี -วัดบารมี


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) - ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) (PG723 : 11.40-12.35)เชียงใหม่-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอว์ดอว์ (พระธาตุมุเตา)-นั่งกระเช้าขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน-พระธาตุอินทร์แขวน KYAIKHTO HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-พระราชวังบุเรงนอง-พระนอนชเวตาเลียว (พระนอนยิ้มหวาน)-ย่างกุ้ง-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ (พระพุทธรูปทองคำ-เทพทันใจ-เทพกระซิบ)-เจดีย์ชเวดากอง Summit Parkview หรือระดับเทียบเท่า
3 ย่างกุ้ง-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี (พระนอนตาหวาน)-วัดงาทัตจี-วัดบารมี-ย่างกุ้ง (ท่าอากาศยานนานาชาติมิงกาลาดง) - เชียงใหม่ (ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่) ( PG724 : 13.10-15.05)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
31 Jan - 02 Feb 2020 14,900 3,500 14,900 14,900 จอง
จอง
07 - 09 Feb 2020 15,900 3,500 15,900 15,900 จอง
จอง
14 - 16 Feb 2020 14,900 3,500 14,900 14,900 จอง
จอง
21 - 23 Feb 2020 14,900 3,500 14,900 14,900 จอง
จอง
28 Feb - 01 Mar 2020 14,900 3,500 14,900 14,900 จอง
จอง
06 - 08 Mar 2020 14,900 3,500 14,900 14,900 จอง
จอง
13 - 15 Mar 2020 14,900 3,500 14,900 14,900 จอง
จอง
20 - 22 Mar 2020 14,900 3,500 14,900 14,900 จอง
จอง
27 - 29 Mar 2020 14,900 3,500 14,900 14,900 จอง
จอง