ทัวร์ยุโรป อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ราคาเริ่มต้น ฿ 75,900
รหัสทัวร์ 2000363
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 11 วัน 8 คืน
ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
  • หอเอนปิซ่า
  • จัตุรัสซานมาร์โค
  • เซอร์แมท
  • ยอดเขาจุงเฟรา
  • ปารีส
  • พระราชวังแวร์ซาย
  • หอไอเฟล


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – โรม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม – ปราโต้ ART MUSEO หรือเทียบเท่า
3 ปราโต้ – ฟลอเรนซ์ – ปิซ่า – เวนิสเมสเตร้ NOVOTEL MESTRE หรือเทียบเท่า
4 เวนิสเมสเตร้ – เกาะเวนิส – มิลาน GRAND DUCA DI MANTOVA หรือเทียบเท่า
5 มิลาน – แทซ – เซอร์แมท – แทซ ELITE หรือเทียบเท่า
6 แทซ – ลูเซิร์น – อินเทอลาเคน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
7 อินเทอลาเคน – กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – สตารส์บูร์ก LE JEAN SEBASTI EN BACH (G) หรือเทียบเท่า
8 สตารส์บูร์ก – รถไฟความเร็วสูง TGV – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน – ประตูชัย – หอไอเฟล MERCURE ROISSY หรือเทียบเท่า
9 พระราชวังแวร์ซาย – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง MERCURE ROISSY หรือเทียบเท่า
10 ปารีส – สนามบิน
11 กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 13 May 2020 75,900 9,900 0 75,900 75,900 จอง
จอง
05 - 15 May 2020 75,900 9,900 0 75,900 75,900 จอง
จอง