ทัวร์ญี่ปุ่น เซ็นได ยามากาตะ ฟูกูชิมะ เจ้าแมงกระพรุน

ราคาเริ่มต้น ฿ 67,900
รหัสทัวร์ 2000360
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ คาโมะ | ชมสโนว์มอนสเตอร์
  • เก็บสตรอว์เบอร์รี | กินซัง ออนเซ็น
  • ล่องเรือแม่น้ำโมกามิ | ชมอ่าวมัตสึชิมะ
  • หมู่บ้าน โออุจิ จูคุ | ปราสาทสึรุกะ | ออนเซ็น


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เซนได (สนามบินเซนได) (TG626 23.59-08.00+1)
2 เซนได (สนามบินเซนได) - เมืองซาโอะ – เทือกเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมสโนว์มอนสเตอร์) - หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอกแห่งซาโอะ - ดาเกะออนเซ็น Dake Hotel หรือเทียบเท่า
3 ฟูกุชิมะ - ทะเลสาบอินะวะชิโระ - ปราสาทสึรุกะ - หมู่บ้าน โออูจิ จูคุ - หน้าผาหินโทโนะ เฮทสึริ Fukushima Hotel หรือเทียบเท่า
4 สถานีรถไฟแมว - เมืองยามากาตะ – เก็บสตรอว์เบอร์รี - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ คาโมะ -โกดังซังเคียว (Sankyo Warehouses) YUnohama Hotel หรือเทียบเท่า
5 จังหวัดยามากาตะ - ล่องเรือแม่น้ำโมกามิ - กินซัง ออนเซ็น Kaminoyama Hotel หรือเทียบเท่า
6 เมืองมัตสึชิมะ - ชมอ่าวมัตสึชิมะ - วัดโกไดโดะ - เซนได - ช้อปปิ้งอิออน นาโทริ - ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
7 เซนได (สนามบินเซนได) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG627 11.15-16.05)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 - 08 Apr 2020 67,900 9,900 0 67,900 65,900 จอง
จอง