ทัวร์เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส ROMANTIC KEUKENHOF

ราคาเริ่มต้น ฿ 75,900
รหัสทัวร์ 2000359
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปารีส | พระราชวังแวร์ซาย | บรูกส์ | บรัสเซลส์
  • เกนท์ | อัมสเตอร์ดัม | เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – บรัสเซลส์ – อัมสเตอร์ดัม CROWNE PLAZA AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเท่า
3 เทศกาลดอกไม้เคอเคนฮอฟ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก CROWNE PLAZA AMSTERDAM AIRPORT หรือเทียบเท่า
4 อัมสเตอร์ดัม - บรูกส์ – เกนท์ – บรัสเซลส์ GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า
5 บรัสเซลส์– ปารีส – หอไอเฟล MERCURE ROISSY หรือเทียบเท่า
6 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ช้อปปิ้ง MERCURE ROISSY หรือเทียบเท่า
7 ปารีส – พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – ล่องเรือบาโตมุช MERCURE ROISSY หรือเทียบเท่า
8 ปารีส – สนามบิน
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 - 18 Apr 2020 75,900 12,900 0 75,900 75,900 จอง
จอง