ทัวร์สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ก ESSENCE OF SCANDINAVIA

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,900
รหัสทัวร์ 2000316
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ สวีเดน / นอร์เวย์ / เดนมาร์ก

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา – คาร์ลสตัท
  • ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เกน – รถรางไฟฟ้าชมวิว
  • อุลวิค – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม-ไมดรัล
  • กุดวานเก้น – เมืองกอล – โคเปนเฮเกน
  • น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก
  • ปราสาทโรเซนบอร์ก


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – สต็อกโฮล์ม – พิพิธภัณฑ์เรือวาซา SCANDIC TALK หรือเทียบเท่า
3 สต็อกโฮล์ม – คาร์ลสตัท – ออสโล – อุทยานฟรอกเนอร์ QUALITY EXPO หรือเทียบเท่า
4 ออสโล – เกียร์โล – เบอร์เกน THON HOTEL BERGEN หรือเทียบเท่า
5 เบอร์เกน – รถรางไฟฟ้าชมวิว – วอส MYRKDALEN หรือเทียบเท่า
6 วอส – เมืองฟลัม – รถไฟสายโรแมนติกฟลัม – ไมดรัล – กุดวานเก้น – เมืองกอล PERS หรือเทียบเท่า
7 เมืองกอล – กรุงออสโล - พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ DFDS SCANDINAVIAN SEAWAYS หรือเทียบเท่า
8 โคเปนเฮเกน – ลิตเติ้ลเมอร์เมด – น้ำพุแห่งราชินีเกฟิออน – พระราชวังอมาเลียนบอร์ก – ปราสาทโรเซนบอร์ก – ช้อปปิ้ง LAUTRUPPARK หรือเทียบเท่า
9 โคเปนเฮเกน – สนามบิน
10 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
04 - 13 Apr 2020 79,900 14,900 0 79,900 79,900 จอง
จอง
05 - 14 Apr 2020 79,900 14,900 0 79,900 79,900 จอง
จอง
07 - 16 Apr 2020 79,900 14,900 0 79,900 79,900 จอง
จอง
08 - 17 Apr 2020 79,900 14,900 0 79,900 79,900 จอง
จอง
01 - 10 May 2020 69,900 14,900 0 69,900 69,900 จอง
จอง
12 - 21 May 2020 69,900 14,900 0 69,900 69,900 จอง
จอง
22 - 31 May 2020 69,900 14,900 0 69,900 69,900 จอง
จอง