ทัวร์เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก เบลเยี่ยม Windmill and The Heidelberg Castle

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900
รหัสทัวร์ 2000312
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ เนเธอร์แลนด์ / เยอรมนี / ลักเซมเบิร์ก / เบลเยี่ยม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์
  • Outlet – โคโลญ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์
  • แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก
  • อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ
  • บรัสเซลส์ – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF
  • ล่องเรือหลังคากระจก


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – อัมสเตอร์ดัม VAN DER VALK A4 SCHIPHOL หรือเทียบเท่า
2 อัมสเตอร์ดัม – หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ – Outlet – โคโลญ MERCURE SEVERINSHOF CITY หรือเทียบเท่า
3 โคโลญ – ล่องเรือแม่น้ำไรน์ – แฟรงก์เฟิร์ต MERCURE HOTEL & RESIDENZ FRANK หรือเทียบเท่า
4 แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ลักเซมเบิร์ก ALVISSE PARC HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ลักเซมเบิร์ก – บรัสเซลส์ – อะตอมเมี่ยม – จัตุรัสกรองด์ปลาซ NH BRUSSELS LOUISE หรือเทียบเท่า
6 บรัสเซลส์ – อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (สำหรับคณะเดินทางวันที่ 26 มี.ค.–01 เม.ย. และ11–17 เม.ย. 63) – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 12 Feb 2020 49,900 6,900 49,900 49,900 จอง
จอง
26 Mar - 01 Apr 2020 49,900 6,900 49,900 49,900 จอง
จอง
21 - 27 May 2020 47,900 7,900 47,900 47,900 จอง
จอง
28 May - 03 Jun 2020 47,900 7,900 47,900 47,900 จอง
จอง
30 May - 05 Jun 2020 47,900 7,900 47,900 47,900 จอง
จอง
04 - 10 Jun 2020 45,900 7,900 45,900 45,900 จอง
จอง
11 - 17 Jun 2020 45,900 7,900 45,900 45,900 จอง
จอง