ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ GET ALONG WITH BEAUTIFUL ALPS

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 2000311
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มิลาน – OUTLET – เซอร์แมต – ยอดเขาซุนเนกกา
  • แทซ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์
  • ปราสาทชิลยอง – เจนีวา – โลซานน์
  • เบิร์น – อินเทอร์ลาเคน – ลูเซิร์น


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – มิลาน – OUTLET HOLIDAY INN MILAN ASSAGO หรือเทียบเท่า
3 มิลาน – เซอร์แมต – ยอดเขาซุนเนกกา - แทซ ELITE หรือเทียบเท่า
4 แทซ – กลาเซียร์ 3000 – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เจนีวา – โลซานน์ DISCOVERY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 โลซานน์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเคน - ลูเซิร์น HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่า
6 ลูเซิร์น - ซูริค – สนามบิน
7 กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
30 Jan - 05 Feb 2020 49,900 6,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
13 - 19 Feb 2020 49,900 6,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
20 - 26 Feb 2020 49,900 6,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
05 - 11 Mar 2020 52,900 6,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง
19 - 25 Mar 2020 52,900 6,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง
27 Mar - 02 Apr 2020 52,900 6,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง
23 - 29 Apr 2020 55,900 7,900 0 55,900 55,900 จอง
จอง
14 - 20 May 2020 52,900 7,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง
04 - 10 Jun 2020 52,900 7,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง
18 - 24 Jun 2020 52,900 7,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง
25 Jun - 01 Jul 2020 52,900 7,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง