ทัวร์ลิทัวเนีย ลัตเวีย เอสโตเนีย ฟินแลนด์ A ROMANTIC VIEW BALTIC

ราคาเริ่มต้น ฿ 45,900
รหัสทัวร์ 2000309
สายการบิน Austrian Airlines / OS
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ลิทัวเนีย / ลัตเวีย / เอสโตเนีย / ฟินแลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วิลนีอุส – ทราไค  – เคานัส
  • ชัวเลย์  – ริกา – ฟิลส์รันดาเล – ซิกุลดา
  • พาร์นู – ทาลลินน์ – แฟรงก์เฟิร์ต


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 เวียนนา - วิลนิอุส – ทราไค - วิลนิอุส BEST WESTERN VILNIUS หรือเทียบเท่า
3 วิลนิอุส - เคานัส – ชัวเลย์ (ลิทัวเนีย) – ริกา (เมืองหลวงแห่งลัตเวีย) PARK INN BY RADISSON RICA หรือเทียบเท่า
4 ริกา – ฟิลส์รันดาเล – ริกา PARK INN BY RADISSON RICA หรือเทียบเท่า
5 ริกา –ซิกุลด้า (ลัตเวีย) – พาร์นู (เอสโตเนีย) STRAND SPA หรือเทียบเท่า
6 พาร์นู - ทาลลินน์ – สนามบิน - แฟรงก์เฟิร์ต
7 แฟรงก์เฟิร์ต - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 - 22 Mar 2020 46,900 5,900 0 46,900 46,900 จอง
จอง
04 - 10 Jun 2020 45,900 5,900 0 45,900 45,900 จอง
จอง