ทัวร์อาเซอร์ไบจาน จอร์เจีย อาร์เมเนีย The Million Dollar View of Caucasus Mountains

ราคาเริ่มต้น ฿ 56,900
รหัสทัวร์ 2000306
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ อาเซอร์ไบจาน / จอร์เจีย / อาร์เมเนีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บากู – โกบุสตาน – ภูเขาโคลน – ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน
 • ภูเขาแห่งไฟ – วิหารแห่งไฟ – เมืองเชคี – เมืองเก่าทบิลิซี
 • ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – โบสถ์เมเคตี
 • สะพานแห่งสันติภาพ – มิสเคต้า – วิหารจวารี
 • ป้อมอันนานูรี – อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย
 • คาซเบกี้ – กูดาอูรี – กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน
 • อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี
 • อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย – วิหารซีโอนี – ซาดาโคล
 • บากราทาเชน – อารามเซวาน– เยเรวาน
 • วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – วิหารคอร์วิราพ
 • เดอะคาสเคด – จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
10 ดูไบ - กรุงเทพฯ
2 ดูไบ – บากู – เมืองเก่า PARK INN BY RADISSON หรือเทียบเท่า
3 โกบัสตาน – ภูเขาโคลน - ภาพแกะสลักบนภูเขาหิน ณ พิพิธภัณฑ์เปิด – ภูเขาแห่งไฟ – วิหารแห่งไฟ - เมืองเชคี MARXAL HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เชคี - ทบิลิซี – เมืองเก่าทบิลิซี – ป้อมนาริกาลา – โรงอาบน้ำโบราณ – โบสถ์เมเคตี – สะพานแห่งสันติภาพ RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทียบเท่า
5 มิสเคต้า – วิหารจวารี – ป้อมอันนานูรี - อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย – คาซเบกี้ SNO HOTEL หรือเทียบเท่า
6 กอรี – พิพิธภัณฑ์ของท่านสตาลิน – อัพลิสต์ชิเคห์ – วิหารสเวติสโคเวลี – อนุสาวรีย์ประวัติศาสตร์จอร์เจีย - ทบิลิซี RAMADA ENCORE TBILISI หรือเทียบเท่า
7 ทบิลิซี – วิหารซีโอนี – ซาดาโคล – บากราทาเชน - เซวาน – อารามเซวาน– เยเรวาน BEST WESTERN PLUS CONGRESS หรือเทียบเท่า
8 วิหารเกกฮาร์ด – วิหารการ์นี – วิหารคอร์วิราพ - เยเรวาน BEST WESTERN PLUS CONGRESS หรือเทียบเท่า
9 เดอะคาสเคด – จัตุรัสกลางเมืองเยเรเวาน - เยเรวาน – ดูไบ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 12 Mar 2020 57,900 9,900 57,900 57,900 จอง
จอง
09 - 18 Mar 2020 57,900 9,900 57,900 57,900 จอง
จอง
05 - 14 Apr 2020 63,900 9,900 63,900 63,900 จอง
จอง
14 - 23 Apr 2020 59,900 9,900 59,900 59,900 จอง
จอง
29 Apr - 08 May 2020 58,900 9,900 58,900 58,900 จอง
จอง
16 - 25 Jun 2020 56,900 9,900 56,900 56,900 จอง
จอง