ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ 2000305
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองฮานอย
  • เมืองนิงห์บิงห์
  • เมืองฮาลอง
  • ฮาลองบก
  • ฮาลองเบย์
  • ช้อบปิ้งถนน 36 สาย
  • ทะเลสาบคืนดาบ
  • วัดหง๊อกเซิน
  • โชว์หุ่นกระบอกน้ำ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - เมืองนิงห์บิงห์ (VJ902 : 14.00-15.50) YEN NHI HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักเมืองนิงห์บิงห์ 1 คืน
2 เมืองนิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - เมืองฮาลอง - โชว์หุ่นกระบอกน้ำ - ตลาดไนท์มาร์เก็ต CITYBAY PALACE HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักเมืองฮาลอง 1 คืน
3 เมืองฮาลอง - ล่องเรือฮาลองเบย์ - ถ้ำนางฟ้า - เมืองฮานอย - ทะเลสาบคืนดาบ - วัดหง๊อกเซิน - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย MOONVIEW HOTEL (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า พักเมืองฮานอย 1 คืน
4 เมืองฮานอย - สุสานโฮจิมินห์ (ชมด้านนอก) - ฮานอย (สนามบินโหน่ยบ่าย) - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (VJ901 : 11.10-13.00)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 - 06 Apr 2020 11,999 3,000 0 11,999 11,999 จอง
จอง
11 - 14 Apr 2020 14,999 3,000 0 14,999 14,999 จอง
จอง
23 - 26 Apr 2020 11,999 3,000 0 11,999 11,999 จอง
จอง
30 Apr - 03 May 2020 11,999 3,000 0 11,999 11,999 จอง
จอง
01 - 04 May 2020 11,999 3,000 0 11,999 11,999 จอง
จอง
07 - 10 May 2020 11,999 3,000 0 11,999 11,999 จอง
จอง
14 - 17 May 2020 11,999 3,000 0 11,999 11,999 จอง
จอง
21 - 24 May 2020 11,999 3,000 0 11,999 11,999 จอง
จอง
04 - 07 Jun 2020 12,999 3,000 0 12,999 12,999 จอง
จอง
18 - 21 Jun 2020 12,999 3,000 0 12,999 12,999 จอง
จอง
25 - 28 Jun 2020 12,999 3,000 0 12,999 12,999 จอง
จอง