ทัวร์ออสเตรีย เชก สโลวัก ฮังการี WONDEROUS

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 2000304
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ออสเตรีย / เชก / สโลวัก / ฮังการี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก
  • ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสเกี้ บูดาโจวิค
  • คาร์โลวี วารี – ปราก – ปราสาทปราก
  • กรุงบราติสลาวา– กรุงบูดาเปสต์
  • ล่องเรือแม่น้ำดานูบ – ป้อมชาวประมง


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก MERCURE CENTRAL หรือเทียบเท่า
3 ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – เชสกี้ ครุมลอฟ – เชสกี้ บูดาโจวิค CLARION CONGRESS HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เชสกี้ บูดาโจวิค – คาร์โลวี วารี – ปราก DUO HOTEL หรือเทียบเท่า
5 ปราสาทปราก – กรุงบราติสลาวา BRATISLAVA หรือเทียบเท่า
6 บราติสลาวา – OUTLET – กรุงบูดาเปสต์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ PARK INN RADISON BADAPEST หรือเทียบเท่า
7 บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – เวียนนา – สนามบิน
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 18 Jun 2020 49,900 9,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
18 - 25 Jun 2020 49,900 9,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง