ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ BRILLIANT SWITZERLAND

ราคาเริ่มต้น ฿ 67,900
รหัสทัวร์ 2000300
สายการบิน Swiss International Airlines / LX
ระยะเวลา 9 วัน 7 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ซูริค– น้ำตกไรน์ – เบิร์น – กรูแยร์
  • เจนีวา – โลซานน์ – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก
  • ปราสาทชิลยอง – มองเทรอซ์
  • เลอแซง – กลาเซียร์ 3000
  • เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน
  • ยอดเขาจุงเฟรา– ลูเซิร์น – ซุก


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ – ซูริค B AND B ZURICH หรือเทียบเท่า
2 ซูริค – น้ำตกไรน์ – เบิร์น BEST WESTERN HOTEL BERN หรือเทียบเท่า
3 เบิร์น – กรูแยร์ – เจนีวา – โลซานน์ DE LA PAIX หรือเทียบเท่า
4 โลซานน์ – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิก – ปราสาทชิลยอง - เข้าชมปราสาทชิลยอง – มองเทรอซ์ – เลอแซง ALPINE CLASSIC หรือเทียบเท่า
5 เลอแซง - กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท DERBY หรือเทียบเท่า
6 เซอร์แมท – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
7 อินเทอร์ลาเคน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
8 อินเทอร์ลาเคน – ลูเซิร์น – ซุก – ซูริค – สนามบิน
9 กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 19 Mar 2020 67,900 12,900 0 67,900 67,900 จอง
จอง
20 - 28 Mar 2020 67,900 12,900 0 67,900 67,900 จอง
จอง
31 Mar - 08 Apr 2020 72,900 12,900 0 72,900 72,900 จอง
จอง
08 - 16 Apr 2020 82,900 21,900 0 82,900 82,900 จอง
จอง
13 - 21 Apr 2020 79,900 21,900 0 79,900 79,900 จอง
จอง
22 - 30 Apr 2020 76,900 21,900 0 76,900 76,900 จอง
จอง
13 - 21 May 2020 72,900 21,900 0 72,900 72,900 จอง
จอง
22 - 29 May 2020 72,900 21,900 0 72,900 72,900 จอง
จอง
07 - 15 Jun 2020 72,900 21,900 0 72,900 72,900 จอง
จอง
23 Jun - 01 Jul 2020 72,900 21,900 0 72,900 72,900 จอง
จอง