ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส โรม ยอดเขาทิตลิส

ราคาเริ่มต้น ฿ 58,900
รหัสทัวร์ 2000298
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โรม – โคลอสเซียม – มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
  • อนุสรณ์น้ำพุเทรวี – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า
  • เวนิส เมรเตร้ – เกาะเวนิส – แองเกิ้ลเบิร์ก
  • ลูเซิร์น – สิงโตแกะสลัก – เบอซองซง
  • พระราชวังแวร์ซาย – ปารีส – ล่องเรือแม่น้ำแซน
  • หอไอเฟล – ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – โรม – โคลอสเซียม - มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – อนุสรณ์น้ำพุเทรวี MERCURE ROMA WEST หรือเทียบเท่า
3 โรม – ปิซ่า – หอเอนเมืองปิซ่า – เวนิส เมรเตร้ RUSSOTT VENEZIA SAN GIULIANO หรือเทียบเท่า
4 เวนิส เมรเตร้ – เกาะเวนิส – แองเกิ้ลเบิร์ก TERRACE ENGELBERG หรือเทียบเท่า
5 แองเกิ้ลเบิร์ก (ยอดเขาทิตลิส) – ลูเซิร์น – สิงโตแกะสลัก – เบอซองซง MERCURE BEASANCON PARC MICAUD หรือเทียบเท่า
6 เบอซองซง – พระราชวังแวร์ซาย – ปารีส - ล่องเรือแม่น้ำแซน NOVOTEL POISSY ORGEVAL หรือเทียบเท่า
7 หอไอเฟล - ประตูชัย – พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – อิสระช้อปปิ้ง – สนามบิน
8 ดูไบ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 - 17 Mar 2020 58,900 7,900 0 58,900 58,900 จอง
จอง
25 Apr - 02 May 2020 63,900 11,900 0 63,900 63,900 จอง
จอง
13 - 20 May 2020 59,900 11,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง
16 - 23 Jun 2020 59,900 11,900 0 59,900 59,900 จอง
จอง