ทัวร์ยุโรป ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 109,900
รหัสทัวร์ 2000296
สายการบิน Finn Air / AY
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ ฟินแลนด์ ไอซ์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เฮลซิงกิ
  • เรคยาวิค
  • ภูเขาเคิร์กจูเฟล
  • GOLDEN CIRCLE
  • ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ
  • ทะเลสาบโจกุลซาลอน
  • บลูลากูน
  • ล่องเรือชมปลาวาฬ


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 เฮลซิงกิ – อนุสาวรีย์ซิเบลิอุส- จัตุรัสซีเนเตอร์ BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGO หรือเทียบเท่า
3 เฮลซิงกิ – เรคยาวิค – ภูเขาเคิร์กจูเฟล – เรคฮอลท์ HUSAFELL หรือเทียบเท่า
4 เรคฮอลท์ – บ่อน้ำพุร้อนเดลดาร์ตุงกูเวอร์ - Golden Circle – อุทยานแห่งชาติซิงเควลลิร์ – เฮกลา STRACTA หรือเทียบเท่า
5 เฮกลา – น้ำตกสโกกาฟอสส์ – ทุ่งน้ำแข็งไมดรัลโจกูล – ขับรถสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ – วิค STRACTA หรือเทียบเท่า
6 วิค - ทะเลสาบโจกุลซาลอน – อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ – วิค DYRHOLAEY หรือเทียบเท่า
7 วิค – กรินก์วิก – บลูลากูน – เรคยาวิค REYKJAVIK LIGHTS หรือเทียบเท่า
8 เรคยาวิค – ล่องเรือชมปลาวาฬ – สนามบิน BREAK SOKOS HOTEL FLAMINGO หรือเทียบเท่า
9 เฮลซิงกิ – สนามบิน
10 กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 - 29 Mar 2020 109,900 17,900 109,900 109,900 จอง
จอง