ทัวร์เวียดนามใต้ รักสุดๆ…ดาลัด ญาจาง-วินเพิร์ล

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,888
รหัสทัวร์ 2000295
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สวนดอกไม้
  • Crazy House
  • วัดตั๊กลัม
  • น้ำตกดาตันลา
  • วัดลองเซิน
  • สวนสนุกวินเพิร์ล
  • โบสถ์ญาจาง
  • ปราสาทโพนคร


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ญาจาง (ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ) (PG993 : 10.20-12.05) - เมืองดาลัด - สวนดอกไม้ - Crazy House - ช้อปปิ้งถนนคนเดินเมืองดาลัด River Prince Hotel (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า
2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - น้ำตกดาตันลา - เมืองญาจาง - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้าข้ามเกาะ) - โชว์น้ำพุประกอบแสงสีเสียง - พักโรงแรมระดับ 5 ดาว บนเกาะวินเพิร์ล Vinpearl Resort (ระดับ 5 ดาว) หรือเทียบเท่า พักบนเกาะ Vinpearl land 1 คืน
3 สวนสนุกวินเพิร์ล - วินเพิร์ลแลนด์ (นั่งกระเช้ากลับฝั่ง) - โบสถ์ญาจาง - วัดลองเซิน – ปราสาทโพนคร-เมืองญาจาง Le’s Cham, Galiot hotel in Nha Trang (ระดับ 4 ดาว) หรือเทียบเท่า
4 เมืองญาจาง - ตลาดดัม - ท่าอากาศยานนานาชาติกามรัญ - กรุงเทพฯ (PG994 : 12.55-14.40 )

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
16 - 19 Feb 2020 14,888 5,500 14,888 14,888 จอง
จอง
21 - 24 Feb 2020 14,888 5,500 14,888 14,888 จอง
จอง
01 - 04 Mar 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
06 - 09 Mar 2020 14,888 5,500 14,888 14,888 จอง
จอง
08 - 11 Mar 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
13 - 16 Mar 2020 14,888 5,500 14,888 14,888 จอง
จอง
15 - 18 Mar 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
22 - 25 Mar 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
27 - 30 Mar 2020 14,888 5,500 14,888 14,888 จอง
จอง
19 - 22 Apr 2020 15,888 5,500 15,888 15,888 จอง
จอง
24 - 27 Apr 2020 15,888 5,500 15,888 15,888 จอง
จอง
26 - 29 Apr 2020 15,888 5,500 15,888 15,888 จอง
จอง
01 - 04 May 2020 15,888 5,500 15,888 15,888 จอง
จอง
03 - 06 May 2020 14,888 5,500 14,888 14,888 จอง
จอง
08 - 11 May 2020 14,888 5,500 14,888 14,888 จอง
จอง
10 - 13 May 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
15 - 18 May 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
17 - 20 May 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
22 - 25 May 2020 14,888 5,500 14,888 14,888 จอง
จอง
24 - 27 May 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
05 - 08 Jun 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
07 - 10 Jun 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
12 - 15 Jun 2020 14,888 5,500 14,888 14,888 จอง
จอง
14 - 17 Jun 2020 15,888 5,500 15,888 15,888 จอง
จอง
19 - 22 Jun 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
21 - 24 Jun 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
26 - 29 Jun 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง
28 Jun - 01 Jul 2020 13,888 5,500 13,888 13,888 จอง
จอง