ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ราคาเริ่มต้น ฿ 43,900
รหัสทัวร์ 2000287
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปารีส
  • พระราชวังแวร์ซาย
  • บรูกส์
  • บรัสเซลส์
  • อัมสเตอร์ดัม
  • งานเทศกาลดอกไม้ที่เนเธอร์แลนด์


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ปารีส – หอไอเฟล – พระราชวังแวร์ซาย HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า
3 พิพิธภัณฑ์น้ำหอม – ช้อปปิ้ง – ล่องเรือบาโตมุช - OUTLET HUATIAN CHINAGORA หรือเทียบเท่า
4 ปารีส – กรุงบรัสเซลส์ – ***บรูกส์ // สวนดอกไม้เคอเคนฮอฟ*** - อัมสเตอร์ดัม NOVOTEL AMSTERDAM หรือเทียบเท่า
5 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – จัตุรัสดัมสแควร์ – หมู่บ้านกังหันลม - บรัสเซลส์ GRESHAM BELSON หรือเทียบเท่า
6 บรัสเซลส์ – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 - 27 Jan 2020 43,900 6,900 43,900 43,900 จอง
จอง
04 - 10 Feb 2020 43,900 6,900 43,900 43,900 จอง
จอง
23 - 29 Mar 2020 45,900 6,900 45,900 45,900 จอง
จอง
23 - 29 Apr 2020 49,900 9,900 49,900 49,900 จอง
จอง
07 - 13 May 2020 49,900 9,900 49,900 49,900 จอง
จอง
14 - 20 May 2020 49,900 9,900 49,900 49,900 จอง
จอง
21 - 27 May 2020 49,900 9,900 49,900 49,900 จอง
จอง
02 - 08 Jun 2020 47,900 9,900 47,900 47,900 จอง
จอง
23 - 29 Jun 2020 47,900 9,900 47,900 47,900 จอง
จอง