ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,900
รหัสทัวร์ 2000283
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
ประเทศ รัสเซีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มอสโคว์
  • พระราชวังเครมลิน
  • IZMAILOVO MARKET
  • ซาร์กอร์ส
  • ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – มอสโคว์ – เนินเขาสแปร์โรว์ - ถนนอารบัต IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า
3 มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส – ช้อปปิ้งที่ IZMAILOVO MARKET – ละครสัตว์ IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า
4 สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง IZMAILOVO DELTA หรือเทียบเท่า
5 VDNKh Expo Park – วิหารเซนต์ซาเวียร์ – OUTLET – สนามบินมอสโคว์
6 ดูไบ - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 - 11 Feb 2020 35,900 3,900 0 35,900 35,900 จอง
จอง
03 - 08 Apr 2020 46,900 4,900 0 46,900 46,900 จอง
จอง
21 - 26 Apr 2020 41,900 4,900 0 41,900 41,900 จอง
จอง
12 - 17 May 2020 39,900 4,900 0 39,900 39,900 จอง
จอง
26 - 31 May 2020 39,900 4,900 0 39,900 39,900 จอง
จอง
16 - 21 Jun 2020 39,900 4,900 0 39,900 39,900 จอง
จอง