ทัวร์ยุโรป สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,900
รหัสทัวร์ 2000278
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ซูริค
  • เบิร์น
  • เขาชิลธอร์น
  • อินเทอร์ลาเคน
  • ยอดเขาริกิ
  • ซุก
  • แองเกิ้ลเบิร์ก
  • มิลาน


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิร์น BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เบิร์น – เขาชิลธอร์น – อินเทอร์ลาเกน – ซุก SWISSEVER ZUG HOTEL หรือเทียบเท่า
4 เขาริกิ – ลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - แองเกิ้ลเบิร์ก HOTEL TERRACE หรือเทียบเท่า
5 แองเกิลเบิร์ก – Outlet – มิลาน – ดูโอโม่ - ช้อปปิ้ง HOLIDAY INN MILAN- ASSAGO หรือเทียบเท่า
6 มิลาน – สนามบิน
7 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 - 21 Jan 2020 49,900 5,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
29 Jan - 04 Feb 2020 49,900 5,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
12 - 18 Feb 2020 49,900 5,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
19 - 25 Feb 2020 49,900 5,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
04 - 10 Mar 2020 49,900 5,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
11 - 17 Mar 2020 49,900 5,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
18 - 24 Mar 2020 49,900 5,900 0 49,900 49,900 จอง
จอง
06 - 12 May 2020 52,900 7,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง
13 - 19 May 2020 52,900 7,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง
20 - 26 May 2020 52,900 7,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง
27 May - 02 Jun 2020 52,900 7,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง
10 - 16 Jun 2020 52,900 7,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง
24 - 30 Jun 2020 52,900 7,900 0 52,900 52,900 จอง
จอง