ทัวร์อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส CHILL OUT AT SCHILTHORN

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,900
รหัสทัวร์ 2000273
สายการบิน Thai Airways / TG
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ อิตาลี / สวิตเซอร์แลนด์ / ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ลูเซิร์น
  • ยอดเขาชิลธอร์น – อินเทอร์ลาเคน
  • เบิร์น – ดีจอง – พระราชวังแวร์ซาย
  • ปารีส – ล่องเรือบาโตมุช
  • ประตูชัยนโปเลียน – หอไอเฟล


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ
2 กรุงเทพฯ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – ลูเซิร์น IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า
3 ลูเซิร์น – ยอดเขาชิลธอร์น - อินเทอร์ลาเคน - เบิร์น BEST WESTERN BERN หรือเทียบเท่า
4 เบิร์น – ดีจอง HOLIDAY INNN DIJON หรือเทียบเท่า
5 ดีจอง – พระราชวังแวร์ซาย – ปารีส - ล่องเรือบาโตมุช BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า
6 ปารีส – ประตูชัยนโปเลียน - หอไอเฟล – ช้อปปิ้ง BEST WESTERN CDG AIRPORT หรือเทียบเท่า
7 ปารีส – สนามบิน
8 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 - 14 Apr 2020 66,900 9,900 0 66,900 66,900 จอง
จอง
08 - 15 Apr 2020 66,900 9,900 0 66,900 66,900 จอง
จอง
01 - 08 May 2020 55,900 9,900 0 55,900 55,900 จอง
จอง
03 - 10 Jun 2020 55,900 9,900 0 55,900 55,900 จอง
จอง
10 - 17 Jun 2020 55,900 9,900 0 55,900 55,900 จอง
จอง