ทัวร์เวียดนามกลาง บานาฮิลล์ ดานัง เว้ ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,999
รหัสทัวร์ 2000272
สายการบิน Bangkok Airways / PG
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เมืองดานัง
  • เมืองเว้
  • เมืองฮอยอัน
  • บานาฮิลล์
  • สะพานมือ
  • ช้อปปิ้งตลาดฮานเมืองดานัง
  • ล่องเรือมังกร


เงื่อนไขการจอง2 g'njvow-

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองเว้ – วัดเทียนมู่ – ตลาดดองบา – ล่องเรือแม่น้ำหอม -เมืองเว้ (PG947 : 11.00-12.40 ) Asia Hotel, Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่า (ระดับ 4ดาว) พักที่เมืองเว้ 1 คืน
2 เมืองเว้ – พระราชวังไดโน้ย – เมืองดานัง – บานาฮิลล์ – กระเช้าลอยฟ้า – สวนสนุก The Fantasy Park – สวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR – สะพานโกเด้นบริดจ์ – บานาฮิลล์ Mercure French Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า พักบนบานาฮิลล์ 1 คืน
3 เมืองดานัง – วัดหลินห์อึ๋ง – ล่องเรือกระด้ง – เมืองฮอยอัน – ผ่านชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – สะพานมังกร – เมืองดานัง Merry Hotel, Mercury Hotel, Palazzo Hotel (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า (ดานัง)
4 เมืองดานัง – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพมหานคร (PG948: 13.40-15.20 )

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 - 04 Mar 2020 13,999 3,500 13,999 13,999 จอง
จอง
15 - 18 Mar 2020 12,999 3,500 12,999 12,999 จอง
จอง
22 - 25 Mar 2020 12,999 3,500 12,999 12,999 จอง
จอง
27 - 30 Mar 2020 12,999 3,500 12,999 12,999 จอง
จอง
29 Mar - 01 Apr 2020 12,999 3,500 12,999 12,999 จอง
จอง
03 - 06 Apr 2020 16,999 3,500 16,999 16,999 จอง
จอง
05 - 08 Apr 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
10 - 13 Apr 2020 16,999 3,500 16,999 16,999 จอง
จอง
17 - 20 Apr 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
19 - 22 Apr 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
24 - 27 Apr 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
01 - 04 May 2020 16,999 3,500 16,999 16,999 จอง
จอง
03 - 06 May 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
08 - 11 May 2020 16,999 3,500 16,999 16,999 จอง
จอง
15 - 18 May 2020 16,999 3,500 16,999 16,999 จอง
จอง
17 - 20 May 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
22 - 25 May 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
24 - 27 May 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
07 - 10 Jun 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
12 - 15 Jun 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
14 - 17 Jun 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
21 - 24 Jun 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง
26 - 29 Jun 2020 15,999 3,500 15,999 15,999 จอง
จอง